top of page
gelovigen zonder kerk 1.jpg

gzk.marckant.be

marc meysmans

gelovigen...

zonder kerk ?

intro

Extra...

  • Artikel:  EO weekmagazine Visie nr.40, 5-11 okt 2019  -  Column Annemarie

  • ... Is er nog meer?   Druk op F5 of 'vernieuwen' in uw browser om eventuele updates te zien.

 

Artikel:  EO weekmagazine Visie nr.40, 5-11 okt 2019  -  Column Annemarie

Blijf erbij of kom terug


Gehuld in humor legt Annemarie op ontnuchterende wijze de vinger op de pols:  wat is je motivatie om de kerk te verlaten?

Een warme oproep om niet ondoordacht af te haken, niet van de kerk en je medegelovigen, en niet van je plaats in Gods Koninkrijk.

Tegelijk wordt ruimte gelaten voor de "absenten [afwezigen] uit de nood geboren", zij die vanuit een bepaalde nood hebben ontdekt dat ze zich beter (een tijd) uit de kerk kunnen terugtrekken. 

 

Door deze column hier te plaatsen wil ik onderstrepen dat 'geloven zonder kerk' voor mij geen doel is dat moet nagestreefd worden, maar een weg die in specifieke omstandigheden heilzaam kan zijn.

Een weg met risico's, waarbij je moet nagaan of je wel zal uitkomen waar je denkt naartoe te moeten.

Zoek de weg die jou brengt naar een heilzaam leven, in verbondenheid met Vader, Jezus, Heilige Geest.

Nuttige link: visie.eo.nl

 

 

EO visie 40 - 2019 Annemarie.jpg
bottom of page